• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Advokato paslaugos

Advokato paslaugos

Advokato Paslaugos Norėdami būti savo srities profesionalais, advokatai paprastai savo kvalifikaciją kelia konkrečioje teisės srityje. Ieškodami geriausio teisės specialisto savo problemai spręsti kreipkitės į mus. Specializuoti advokatai per ilgametę patirtį…

Fizinio ir Juridinio Asmens Atstovavimas Ir Interesų Gynimas

Asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Atstovavimas – tai civilinis teisinis…