• Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Русский

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių

Baudos ir delspinigiai

Baudos ir delspinigiai Atleidimas nuo baudų ir delspinigių
Baudos ir delspinigiai
 • Atleidimo nuo baudų ir delspinigių pagrindus nustato MAĮ 100 ir 141 straipsniai.

 • Nuo paskirtų baudų ir delspinigių mokėjimo mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas:

  jo prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva (nesant mokesčių mokėtojo prašymo) Mokestinio ginčo metu nuo baudų ir delspinigių mokesčių mokėtoją gali atleisti ir mokestinį ginčą nagrinėti institucija.

 • Nuo baudų ir delspinigių atleidžiama jeigu yra MAĮ 141 straipsnio I dalyje nustatytas pagrindas:

  1. kai mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

  2. kai įstatymo nuostatas pažeidžiančia veikla nepadaroma žalos biudžetui;

  3. kai mokesčių įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčio mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti;

  4. kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymą, pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu ar telefonu, jei suteikta konsultacija centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka buvo įrašyta.

 • Mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo paskirtos jam baudos kai:

  1. mokesčių mokėtojas mokesčio, susijusio su paskirta bauda, sumą yra sumokėjęs (mokestis įskaitytas ir (arba) priverstinai išieškotas);

  2. šio mokesčio sumokėjimo terminas MAĮ nustatyta tvarka yra atidėtas arba išdėstytas.

 • Mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo delspinigių jeigu:

  1. yra MAĮ 141 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagrindas;

  2. kitais atvejais, kai delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu, kai tai suprantama pagal MAĮ 113 straipsnio I dalies 3 punktą. Šis atleidimo pagrindas gali būti taikomas tik mokesčių mokėtojams – fiziniams asmenims.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Atleidimas nuo baudų ir delspinigių
Author Rating
51star Atleidimas nuo baudų ir delspinigių1star Atleidimas nuo baudų ir delspinigių1star Atleidimas nuo baudų ir delspinigių1star Atleidimas nuo baudų ir delspinigių1star Atleidimas nuo baudų ir delspinigių

Žymos: