• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Buhalterinė apskaita

Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas

Buhalterinė apskaita Tvarkome įmonių buhalterinę apskaitą. Teikiame įmonių ir kitų ūkio subjektų kompleksinę buhalterinės apskaitos vedimo paslaugą. Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas Registruojame įmones mokesčiu mokėtoju, PVM mokėtoju, pildome mokesčių deklaracijas….

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių

Baudos ir delspinigiai Atleidimo nuo baudų ir delspinigių pagrindus nustato MAĮ 100 ir 141 straipsniai. Nuo paskirtų baudų ir delspinigių mokėjimo mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas: jo prašymu arba mokesčių…

Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita Įmonės veiklą nuo pat jos įkūrimo pradžios lydi glaudžiai tarpusavyje susijusios sritys – teisė ir apskaita. Todėl labai svarbu, kad šias sritis tvarkytų patikimi ir kvalifikuoti specialistai. UAB…

Mokesčio mokėtojo registravimas

Registravimas Mokesčių mokėtojų registre   Mokesčių mokėtojų apskaitai tvarkyti ir mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo bei išskaičiavimo teisingumui kontroliuoti yra sudarytas bendras Mokesčių mokėtojų registras (toliau – Registras). Į Registrą įregistruojami tokie…

Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas

Mokesčių permokų grąžinimas Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti. Permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos sumas įskaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos mokesčių mokėtojui. Svarbu…

Mokesčių apskaičiavimas ir tvarkymas

Mokesčių apskaičiavimas Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus priklausantį mokėti mokestį privalo apskaičiuoti pats mokesčių mokėtojas ir/ar mokestį išskaičiuojantis asmuo (toliau – mokesčių mokėtojas). Pastebėjęs, kad mokestis buvo apskaičiuotas neteisingai, mokesčių…

Mokesčių deklaravimas

VMI deklaracija gali būti pateikta tokiais būdais: tiesiogiai įteikta AVMI darbuotojui; atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8,…