• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Straipsniai

Civilinis ieškinys baudžiamajame procese

Civilinis ieškinys Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta jog asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Pabrėžtina, kad ši konstitucinė nuostata yra įgyvendinama ne tik…

Informacija vairuotojams: kada Jūsų transporto priemonė gali būti konfiskuota?

Informacija vairuotojams Šiuo metu galiojančiame Administracinių pažeidimų kodekse (Toliau – ATPK) yra teisės normų, kurių pažeidimai gali skaudžiai „kainuoti“ vairuotojams – transporto priemonės konfiskavimą. Tačiau pabrėžtina, jog yra normų, kur…

Specialusis liudytojas: koks šio asmens statusas?

Specialusis liudytojas Visi prieš tai straipsniuose nagrinėti baudžiamojo proceso dalyviai yra aiškiai apibrėžti įstatyme, todėl didesnių neaiškumų dėl jų kaip baudžiamojo proceso dalyvių statuso, teisinės padėties bei apibrėžtumo lyg ir…

Ar liudytojas gali meluoti?

Liudytojas ir jo parodymai Teisingų ir pagrįstų sprendimų priėmimas, tiek teisėsaugos institucijų ar teismo daugelyje atveju priklauso būtent nuo liudytojo ir jo parodymų. Konkrečios bylos eiga ar ikiteisminis tyrimas dėka…

Būtinoji gintis: teorija ir praktika

Žala Gyvenime pasitaiko situacijų, kai įstatymo saugomoms vertybėms padaroma žala, tačiau žala padaroma iš esmės nenusikalstamai. Ji padaroma siekiant ne nusikalstamų, o socialiai naudingų tikslų: apsaugoti save, kitą asmenį, nuosavybę,…

Pasišalinimas iš eismo įvykio vietos: ar verta?

Eismo įvykio vietos Nežymūs eismo įvykio metu sukelti padariniai gali „kainuoti” labai brangiai. Žmonės retai susimąsto, jog atrodytų nedidelės žalos padarymas ir pasišalinimas iš eismo įvykio vietos gali ne tik…

Kas yra įtariamasis ir kokias teises bei pareigas jis turi?

Įtariamasis kas tai? Vienas iš pagrindinių baudžiamojo proceso dalyvių, dar dažnai vadinamas proceso “varikliu” yra įtariamasis. Šiame straipsnyje bus apžvelgti konkretūs ir aktualūs klausimai, paliečiant momentą nuo kurio asmuo tampa…

Kas yra nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas?

Nusikaltimas kas tai? Sąvoka nusikaltimas dažnai galime girdėti visuomenės informavimo priemonėse. Daugelis žmonių nusikaltimo sąvokos prasmę suvokia labai skirtingai. Vieni nusikaltimą apibūdina viską kas prieštarauja jų gyvenimo normoms, kiti sąvoką…

Kada ir kaip policijos pareigūnai gali stabdyti transporto priemonę?

Policijos pareigūnai stabdo transporto priemones Daugeliui transporto priemonės vairuotojų yra tekę susidurti su policijos pareigūnais.  Vieniems  „pažintis” buvo maloni ir teigiama, kitiems sukėlusi neigiamas, galbūt net konfliktines situacijas. Nepatyrusiems ar…

Ikiteisminio tyrimo įstaigos: kur kreiptis nukentėjusiajam?

Kur kreiptis nukentėjusiajam? Asmuo nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos dažai pasimeta ir nežino ką daryti susiklosčiusioje situacijoje. Po nusikaltimo nukentėjusiajam kyla abejonių ar reikia kreiptis į teisėsaugos institucijas.  Vietoj to,  jog…

Nukentėjusysis: teisės ir pareigos

Nukentėjusysis Asmenys, kurių atžvilgiu buvo padarytos nusikalstamos veikos, kasdieniame gyvenime įvardijami skirtingai: „nusikaltimo aukos“, „nukentėjusieji“, „asmenys, nukentėję dėl nusikaltimo“. Visuomenės informavimo priemonėse dažnai girdime sąvoką „nukentėjusysis“, tačiau ar žinome kada…

Perėjimas iš valstybinio kaltinimo į privatų kaltinimą (2 dalis)

Valstybinis kaltinimas Kaip nagrinėta iš privataus kaltinimo galima „pereiti“ į valstybinį kaltinimą, tačiau esama situacijų, kai iš valstybinio kaltinimo galima „pereiti“ į privatų. „BPK 417 straipsnio antroje dalyje numatyta“ BPK…