• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Veiklos Sritys

Darbuotojo priėmimas, atleidimas, drausminės nuobaudos skyrimas

Teisė į darbą Teisė į darbą viena iš pagrindinių žmogaus teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Darbuotojas yra fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą….

Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą

Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą Atstovavimas yra civilinis teisinis santykis, atsirandantis tarp atstovo ir atstovaujamojo, kurio pagrindu atstovas, remdamasis įstatymu, administraciniu aktu ar išreikšdamas atstovaujamojo valią, jam suteiktų įgalinimų ribose…

Atstovavimas valstybės ir savivaldybių institucijose

Atstovavimas valstybės ir savivaldybių institucijose Atstovavimo santykiai atsiranda tada, kai už teisnių santykių subjektus sandorius arba kitus teisinius veiksmus jų vardu bei interesais atlieka kiti asmenys-atstovai. Atstovai teisinius veiksmus atlieka atstovaujamųjų vardu,…

Atstovavimas darbdavį/darbuotoją

Darbuotojai ir darbdaviai darbo teises ir pareigas gali įgyti, pakeisti, jų atsisakyti ar jas apginti per jiems atstovaujančius subjektus. Darbuotojai ir darbdaviai gali būti atstovaujami esant tiek kolektyviniams, tiek individualiems…

Darbo Teisė

Darbo teisiniai santykiai – tai specifiniai socialiniai santykiai, kuriems yra būdingas pavaldumas. Šių santykių subjektais yra darbuotojas ir darbdavys, taip pat darbuotojus bei darbdavius atstovaujančios organizacijos. Visiškas darbinis teisnumas ir…

Akcijų pirkimas – pardavimas

Akcijų pirkimas, pardavimas Akcijų pirkimas, pardavimas Akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį…

Mokesčio mokėtojo registravimas

Registravimas Mokesčių mokėtojų registre   Mokesčių mokėtojų apskaitai tvarkyti ir mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo bei išskaičiavimo teisingumui kontroliuoti yra sudarytas bendras Mokesčių mokėtojų registras (toliau – Registras). Į Registrą įregistruojami tokie…

Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas

Mokesčių permokų grąžinimas Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti. Permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos sumas įskaičius mokestinei nepriemokai padengti, grąžinamos mokesčių mokėtojui. Svarbu…

Mokesčių apskaičiavimas ir tvarkymas

Mokesčių apskaičiavimas Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus priklausantį mokėti mokestį privalo apskaičiuoti pats mokesčių mokėtojas ir/ar mokestį išskaičiuojantis asmuo (toliau – mokesčių mokėtojas). Pastebėjęs, kad mokestis buvo apskaičiuotas neteisingai, mokesčių…

Detektyvų paslaugos

Detektyvų paslaugos Privatus detektyvas – asmuo, samdomas privačių asmenų ir įmonių, kad atliktų nepriklausomą tyrimą. Jo užduotis – pagal kliento užsakymus tirti įvykius, susijusius su žala, šantažu, neištikimybe (sutuoktinio svetimavimu)…

Santuokos nutraukimas

Šiuolaikinėje visuomenėje santuoka jau nėra vienintelis šeimos sukūrimo pagrindas. Tačiau bet kuriuo atveju santuokos reikšmė šeimos atsiradimui, stabilumui tebėra didelė. Santuokos iširimas reiškia  ir šeimos iširimą. Dėl šios priežasties šeimos…

Gyvenimo skyrium separacijos

Sutuoktiniai gali kreiptis į teismą Vienas sutuoktinis  gali kreiptis su prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo: jeigu dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio, bendras jų…