• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Šeimos teisinės paslaugos

Santuokos nutraukimas

Šiuolaikinėje visuomenėje santuoka jau nėra vienintelis šeimos sukūrimo pagrindas. Tačiau bet kuriuo atveju santuokos reikšmė šeimos atsiradimui, stabilumui tebėra didelė. Santuokos iširimas reiškia  ir šeimos iširimą. Dėl šios priežasties šeimos…

Gyvenimo skyrium separacijos

Sutuoktiniai gali kreiptis į teismą Vienas sutuoktinis  gali kreiptis su prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo: jeigu dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio, bendras jų…

Vedybų sutarčių sudarymas

Vedybų sutarčių sudarymas   Vedybų sutartis – sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis – tai…

Šeimos teisinės paslaugos

Atsakomybė pagal palikėjo skolas Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą ar testamentą. Iš šios Lietuvos Respublikos…

Sutuoktinių turto teisinis režimas

Egzistuoja du sutuoktinių turto teisiniai režimai: Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas; pagal sutartį nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Įstatymų nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo esmė Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto…

Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos

Sutuoktinių santykiai pagrįsti lygių teisių šeimoje principu, šio principo esmę atspindi šeimos turto institutas, kuris yra skirtas – apsaugoti nepilnamečių vaikų ir socialiai bei ekonomiškai labiausiai pažeidžiamo sutuoktinio teises ir…

Santuokos sudarymo klausimai

Sutuoktinių įsipareigojimai Sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos…