• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Individualios įmonės steigimas

In­di­vi­du­a­li įmonė yra pri­va­tus ne­ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės ju­ri­di­nis as­muo, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis vie­nam fiziniam as­me­niui.

Individualios įmonės steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.

Terminas:

IĮ steigimas atliekamas per 5-6 darbo dienas.

Išlaidos:

1. Mūsų paslaugos (pagal susitarimą);
2. Notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties);
3. 31 EUR Registrų centro mokestis;
4. 17 EUR laikinojo IĮ vardo rezervavimas Registrų centre (Jei IĮ vardą rezervuosime mes, tai kainuos 29 EUR).

Mūsų paslaugos:

1. konsultuojame IĮ steigimo klausimais;
2. rengiame IĮ steigimo dokumentus;
3. atstovaujame pas notarą ir Registrų centre.

Individualios įmonės steigimo dokumentas kartu yra ir jos steigimo sandoris.

Individualios įmonės nuostatuose turi būti nurodyta:

1) individualios įmonės pavadinimas;
2) teisinė forma;
3) individualios įmonės buveinė;
4) individualios įmonės veiklos tikslai, nurodant veiklos sritis;
5) individualios įmonės savininko kompetencija (teisės ir pareigos);
6) individualios įmonės vadovo, jei jis nėra individualios įmonės savininkas, skyrimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija;
7) ar individuali įmonė sudaro finansinę atskaitomybę;
8) Lietuvos Respublikos dienraštis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, kai to reikalaujama pagal Civilinį kodeksą ir Individualių įmonių įstatymą;
9) individualios įmonės nuostatų keitimo tvarka;
10) individualios įmonės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
11) individualios įmonės nuostatų parengimo data.

Steigėjo veiksmai:
  • atvykti pas notarą pasirašyti IĮ steigimo dokumentus.
Summary
Review Date
Reviewed Item
Individualios įmonės steigimas
Author Rating
51star Individualios įmonės steigimas1star Individualios įmonės steigimas1star Individualios įmonės steigimas1star Individualios įmonės steigimas1star Individualios įmonės steigimas

Žymos: