• Lietuviškai
 • English
 • Polski
 • Русский

Mokesčio mokėtojo registravimas

Registravimas Mokesčių mokėtojų registre

 

 • Mokesčių mokėtojų apskaitai tvarkyti ir mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo bei išskaičiavimo teisingumui kontroliuoti yra sudarytas bendras Mokesčių mokėtojų registras (toliau – Registras).
 • Į Registrą įregistruojami tokie mokesčių mokėtojai, mokesčius išskaičiuojantys ir savarankiškai mokesčius mokantys asmenys:

 

▪ Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybes (toliau – Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenis),

▪ užsienio juridiniai asmenys,

▪ Lietuvoje akredituotos užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvoje, akredituotos prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, jeigu jos tampa mokestį išskaičiuojančiais asmenimis,

▪ nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, Registre įsiregistruojantys savarankiškai,

▪ nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, į registrą įsiregistruojantys per mokestį išskaičiuojantį asmenį.

Juridinių asmenų registravimas Registre

 

 • Duomenys apie Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) įregistruotą juridinį asmenį, gaunami ir įregistruojami į Registrą automatiškai kitą darbo dieną nuo duomenų iš JAR gavimo dienos, todėl tiems juridiniams asmenims papildomai dėl įregistravimo į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ( toliau – AVMI) atvykti nereikia.
 • Į Registrą įrašomi tokie iš JAR gauti juridinių asmenų duomenys:

 

▪ juridinio asmens kodas,

▪ juridinio asmens pavadinimas,

▪ juridinio asmens teisinė forma,

▪ juridinio asmens teisinis statusas,

▪ juridinio asmens buveinė (adresas),

▪ juridinio asmens valdymo organo duomenys,

▪ juridinio asmens veiklos laikotarpis (jeigu jis yra ribotas),

▪ juridinio asmens filialo ir/ar atstovybės kodas, pavadinimas, adresas, vadovo duomenys.

 • AVMI informuoja juridinį asmenį apie jo įregistravimą Registre atsiųsdama jam tinkamai užpildytą pranešimo apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre FR0780 formą (toliau – FR0780 forma). FR0780 forma registruotu laišku juridinio asmens buveinės adresu išsiunčiama per 5 darbo dienas nuo juridinio asmens įregistravimo Registre.

 • Juridinis asmuo per 5 darbo dienas po FR0780 formos gavimo dienos turi AVMI jam patogiu būdu: tiesiogiai ar paštu elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainę (adresu: www.vmi.lt) pateikti tinkamai užpildytą Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų papildymą/pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formą (toliau – FR0791 forma), Juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų papildymo/pakeitimo FR0791A formą (toliau – FR0791A forma) ir Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, duomenų papildymo/pakeitimo FR0791B formą (toliau – FR0791B forma), patvirtintas įsakymu, kuriuo tvirtinama ši forma, kurias galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje. FR0791, FR0791A ir FR0791B formų popierinius variantus juridinis asmuo gali gauti ir AVMI.

 • Užsienio juridiniai asmenys turi registruotis mokesčių mokėtojais, pateikdami Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registroFR0227 formą.

 • FR0227 forma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Lietuvoje dienos.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Mokesčio mokėtojo registravimas
Author Rating
51star Mokesčio mokėtojo registravimas1star Mokesčio mokėtojo registravimas1star Mokesčio mokėtojo registravimas1star Mokesčio mokėtojo registravimas1star Mokesčio mokėtojo registravimas

Žymos: ,