• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Artykuły

Rejestracja VAT na Litwie

Działalność gospodarcza dla obywatela Polski W oparciu o artykuł 14 ust. 1 Umowy między rządami Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania naruszeniom fiskalnym, rezydent państwa…