• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Zakres działalności

Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie

Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie. Świadczymy usługi prowadzenie księgowości dla firm na Litwie. Usługi z zakresu ksįęgowości (prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa, przygotowanie sprawozdań i t.p.). Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową…

Zwolnienie od kar i odsetek za zwłokę na Litwie

Na Litwie zwolnienie z obowiązku zapłaty grzywny i odsetek za zwłokę reguluje Ustawa o administrowaniu podatków ( art. 100 i art. 141 ). Podatnik może być zwolniony od obowiązku zapłaty…

Usługi Adwokata Na Litwie

Ze względu na dążenie bycia specjalistą w swojej dziedzinie, adwokaci zazwyczaj przechodzą szkolenia dla podniesienia kwalifikacji zawodowych w konkretnej dziedzinie prawa. Poszukujących najlepszego specjalisty prawnego zachęcamy zwrócić się do nas….

Ewidencja księgowa

Działalność spółki od momentu jej założenia zależy od dwóch ściśle powiązanych ze sobą dziedzin – prawa i rachunkowości. Dlatego bardzo ważne jest, aby działania w zakresie tych dziedzin były prowadzone…

Prewencja i zapobieganie długom na Litwie

Prewencja i zapobieganie długom – jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na uniknięcie długów oraz wynikających z tego konsekwencji. Prewencja długów w Republice Litewskiej obejmuje całokształt instrumentów pomocnych zapobieganiu…

Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie

Przedsiębiorstwo Indywidualne na Litwie (PI) jest prywatną osobą prawną o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej, będącą własnością jednej osoby fizycznej. Założycielem Przedsiębiorstwa Indywidualnego może osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorstwo…

Założenie Instytucji Użytku Publicznego na Litwie

Instytucja Użytku Publicznego na Litwie (IUP) – publiczna osoba prawna o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej nie mająca na celu otrzymanie zysku. Celem IUP jest zaspokojenie interesów publicznych poprzez wykonywanie działalności społecznie…

Założenie Spółki Akcyjnej na Litwie

Spółka Akcyjna na Litwie – spółka będąca własnością jednej lub kilku osób fizycznych lub prawnych działająca jako osoba prawna. SA jest osobą prawną o ograniczonej odpowiedzialności – spółką, której kapitał…

Usługi detektywistyczne na Litwie

Prywatny detektyw – osoba, której osoby prywatne lub przedsiębiorstwa zlecają przeprowadzenie niezależnego badania. Jego zadaniem jest na zlecenie klienta badanie wydarzeń związanych z wyrządzeniem szkody, szantażem, niewiernością małżeńską (zdradą małżeńską)…