• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Ewidencja księgowa na Litwie

Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie

Prowadzenie księgowości dla firm na Litwie. Świadczymy usługi prowadzenie księgowości dla firm na Litwie. Usługi z zakresu ksįęgowości (prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa, przygotowanie sprawozdań i t.p.). Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową…

Zwolnienie od kar i odsetek za zwłokę na Litwie

Na Litwie zwolnienie z obowiązku zapłaty grzywny i odsetek za zwłokę reguluje Ustawa o administrowaniu podatków ( art. 100 i art. 141 ). Podatnik może być zwolniony od obowiązku zapłaty…

Ewidencja księgowa

Działalność spółki od momentu jej założenia zależy od dwóch ściśle powiązanych ze sobą dziedzin – prawa i rachunkowości. Dlatego bardzo ważne jest, aby działania w zakresie tych dziedzin były prowadzone…