• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Założenie osób prawnych

Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie

Przedsiębiorstwo Indywidualne na Litwie (PI) jest prywatną osobą prawną o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej, będącą własnością jednej osoby fizycznej. Założycielem Przedsiębiorstwa Indywidualnego może osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorstwo…

Założenie Instytucji Użytku Publicznego na Litwie

Instytucja Użytku Publicznego na Litwie (IUP) – publiczna osoba prawna o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej nie mająca na celu otrzymanie zysku. Celem IUP jest zaspokojenie interesów publicznych poprzez wykonywanie działalności społecznie…

Założenie Spółki Akcyjnej na Litwie

Spółka Akcyjna na Litwie – spółka będąca własnością jednej lub kilku osób fizycznych lub prawnych działająca jako osoba prawna. SA jest osobą prawną o ograniczonej odpowiedzialności – spółką, której kapitał…