• Lietuviškai
  • English
  • Polski
  • Русский

Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie

Przedsiębiorstwo Indywidualne na Litwie (PI) jest prywatną osobą prawną o nieograniczonej odpowiedzialności cywilnej, będącą własnością jednej osoby fizycznej.

Założycielem Przedsiębiorstwa Indywidualnego może osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorstwo Indywidualne uważane jest za założone od momentu zarejestrowania go w Państwowym Centrum Rejestrów.

Terminy:
Założenie PI odbywa się terminie 5-6 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Koszty:
1) Opłata za nasze usługi;
2) 250 Lt – opłata notarialna (Może się zmieniać w zależności od objętości wykonywanych prac);
3) 107 Lt – opłata pobierana w Państwowym Centrum Rejestrów;
4) 56 Lt – rezerwacja nazwy PI w Państwowym Centrum Rejestrów (W przypadku, gdy nasza firma rezerwuje nazwę – opłata wyniesie 100 Lt).

My oferujemy:
1. Doradztwo w zakresie zakładania PI;
2. Przygotowujemy dokumenty założycielskie PI;
3. Reprezentujemy klienta w kancelarii notarialnej i w Państwowym Centrum Rejestrów.

Dokument potwierdzający założenie PI tym samym jest aktem założycielskim/umową założycielską.

W Statucie Przedsiębiorstwa Indywidualnego (PI) ma być wskazane:
1) nazwa Przedsiębiorstwa Indywidualnego;
2) forma prawna przedsiębiorstwa;
3) adres siedziby Przedsiębiorstwa Indywidualnego;
4) cele PI oraz rodzaj jego działalności;
5) kompetencje właściciela PI (prawa i obowiązki);
6) tryb wyznaczania i odwołania kierownika PI, o ile nie jest on właścicielem Przedsiębiorstwa Indywidualnego, zakres kompetencji kierownika;
7) czy PI prowadzi sprawozdawczość finansową;
8) Nazwa dziennika Republiki Litewskiej, w którym publikowane są oświadczenia publiczne w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i w Ustawie o Przedsiębiorstwach Indywidualnych;

9) zmiana Statutu PI;
10) okres działalności PI, jeśli jest on ograniczony;
11) data przygotowania regulaminu PI.

Działania Założyciela:
· podpisanie u notariusza dokumentów założycielskich PI.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie
Author Rating
51star Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie1star Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie1star Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie1star Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie1star Założenie Przedsiębiorstwa Indywidualnego na Litwie

Žymos: ,